Niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym

- glosa

Aldona Pajor
Autorka jest aplikantem radcowskim II roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Współpracuje z Kancelarią Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. w Warszawie – Dział Prawa dla Biznesu.
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.20.21.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727