Niedopuszczalność zaskarżenia niedokonania z urzędu wpisu hipoteki przymusowej przy odłączeniu części nieruchomości i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej

- glosa

Paweł Sławicki
Autor jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Piotr Sławicki
Autor jest Przewodniczącym X Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, adiunktem w Katedrze Negocjacji i Mediacji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
DOI: 10.32027/MOP.21.12.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2021
Liczba tekstów: 4805