Natura zobowiązania a niedozwolone postanowienia umowne

GLOSA

adw. Michał Chmielowski ORCID: 0009-0000-8207-0923
Autor jest adwokatem, który reprezentuje ponad 10 000 konsumentów w sprawach tzw. „kredytów frankowych”; w ramach seminariów doktorskich prowadzonych pod opieką prof. dr hab. Mariusza Załuckiego zajmuje się tematyką skutków stwierdzenia wadliwości czynności prawnej w prawie krajowym i wspólnotowym
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.23.7.7
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070