Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – uprawnienia MSW

Postanowienie SN z 14.11.2014 r., I CSK 713/13

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2020
Liczba tekstów: 4685