Na czym polega istota umownego zarządu powierniczego i w jaki sposób zabezpieczyć interesy powierzającego?

Na czym polega istota umownego zarządu powierniczego i w jaki sposób zabezpieczyć interesy powierzającego?

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 18/2020
Liczba tekstów: 4690