Moc wiążąca wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwały w sprawie o ustalenie jej nieistnienia

dr Bartosz Wołodkiewicz
Autor jest adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
DOI: 10.32027/MOP.23.2.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 5018