Miarkowanie odszkodowania ryczałtowego należnego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b PrAutU)

dr Łukasz Maryniak ORCID: 0000-0003-0198-9036
Autor jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska internetowego oraz ochrony folkloru i niematerialnego dziedzictwa kulturowego
DOI: 10.32027/MOP.22.11.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2022
Liczba tekstów: 4931