Małżeński ustrój majątkowy – zaliczanie nabywanego przedmiotu do majątku wspólnego lub odrębnego

Postanowienie SN z 10.4.2013 r., IV CSK 521/12

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2020
Liczba tekstów: 4685