Legalność planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście braku zgodności ze studium i pokrycia kosztów jego sporządzenia przez inwestora

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 4619