Kurator dla strony nieznanej z miejsca pobytu w osobie pracownika sądu – czy potrzebne są zmiany?

Łukasz Marcin Jankowski ORCID: 0000-0001-8096-5758
Autor jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN, asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXIII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym i Zamówień Publicznych
DOI: 10.32027/MOP.22.24.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2022
Liczba tekstów: 4998