Koszty komornicze w świetle nowelizacji z 9.3.2023 r.

dr Aneta Mendrek ORCID: 0000-0002-1987-8070
Autorka jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w  Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i  Prywatnego Międzynarodowego w  Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, starszym wykładowcą w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UJ, adwokatem, stałym mediatorem, mediatorem Centrum Mediacji przy NRA
DOI: 10.32027/MOP.23.9.7
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078