Korzyść z tytułu zwrotu przedmiotu leasingu w rozumieniu art. 70915 KC

dr Michał Krzewicki ORCID: 0000-0002-0300-3368
Autor jest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, radcą prawnym
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.13.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078