Kompleksowa opinia o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego

- glosa

Paulina Duda ORCID: 0000-0003-0441-2865
Autorka jest doktorantką w Katedrze Postępowania Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.21.23.7
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2021
Liczba tekstów: 4863