Klauzula rebus sic stantibus – możliwości jej aktualnego zastosowania (uwagi na tle art. 3571 KC)

Klauzula rebus sic stantibus – możliwości jej aktualnego zastosowania (uwagi na tle art. 3571 KC)

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2019
Liczba tekstów: 4470