Kara umowna – rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika

Wyrok SN z 27.9.2013 r., I CSK 748/12

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2020
Liczba tekstów: 4685