Jeszcze o tajności podejmowania uchwał rad nadzorczych w spółkach akcyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem art. 79a ust. 2 Prawa bankowego

dr hab. Dominika Wajda
Autorka jest radcą prawnym, adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ORCID: 0000-003-0540-818X.
Paweł Tymczyszyn
Autor jest radcą prawnym, Dyrektorem Pionu Usług Korporacyjnych w Banku Pekao S.A.
DOI: 10.32027/MOP.21.6.3
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 4766