Jak efektywniej i szybciej rozstrzygać spory cywilne w postępowaniach odrębnych wykorzystując narzędzia informatyczne oraz sztuczną inteligencję. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

dr Natalia Wójcik-Krokowska
Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II w Lublinie
DOI: 10.32027/MOP.23.3.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078