Istnienie dwóch lub więcej ksiąg wieczystych dla danej nieruchomości a ochrona praw w nich ujawnionych

Istnienie dwóch lub więcej ksiąg wieczystych dla danej nieruchomości a ochrona praw w nich ujawnionych

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820