Grupa kapitałowa w ujęciu przepisów szczególnych

- glosa

prof. dr hab. Marek Michalski
Autor jest Kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW; ORCID: 0000-0002-1972-0505.
DOI: 10.32027/MOP.21.23.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2021
Liczba tekstów: 4863