Granice obowiązku gromadzenia przez sąd z urzędu materiału dowodowego w sprawach konsumenckich. Cz. 1

Wojciech Dybka
Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz radcą prawnym
DOI: 10.32027/MOP.22.9.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 5032