Forma przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie

- glosa

dr Adriana Tomczyk ORCID: 0000-0002-2467-980X
Autorka jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Piotr Zielonka
Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.1.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916