Europejski nakaz zapłaty – kilka praktycznych uwag na tle redakcji orzeczenia

Magdalena Gryboś
Autorka jest referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu
DOI: 10.32027/MOP.22.2.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974