Ekwiwalentność świadczeń a pojęcia umów wzajemnych i czynności odpłatnych

Piotr Ratusznik ORCID: 0000-0002-4045-7051
Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; ORCID: 0000-0002-4045-7051.
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.21.7.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836