Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowiązanego przebywającego na terenie USA na przykładzie stanu Illinois oraz New York

Jakub M. Łukasiewicz
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego, arbiter wpisany na listę w Podkarpackim Stałym Sądzie Polubownym-Arbitrażowym w Rzeszowie, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Mediacji działającego przy TNOiK i mediator na liście Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
Magdalena Aksamitowska-Kobos
Kierownik Sekcji Obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego w Gliwicach. Wieloletni wykładowca szkoleniowy, m.in. dla pracowników sądów, kancelarii prawnych, OIRP w Katowicach oraz Krajowej KSSiP w Krakowie, uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727