E-learning w prawie autorskim (nie tylko w czasie pandemii)

Wojciech Machała Sybilla Stanisławska-Kloc
Autorka jest doktorem nauk prawnych, pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. ORCID: 0000-0003-4010-1917.
DOI: 10.32027/MOP.20.14.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727