Dostęp podejrzanego i jego obrońcy do akt w toku postępowania w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia tymczasowego aresztowania

Katarzyna Krzyżanowska ORCID: 0000-0003-3558-2090
Autorka jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Prawa w Katedrze Postępowania Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; ORCID: 0000-0003-3558-2090.
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.21.17.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820