Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- glosa

Aleksandra Rudnicka
Autorka jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Glosa zajęła III miejsce w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla aplikantów adwokackich i radcowskich: „Spory budowlane w orzecznictwie SN” organizowanego przez Kancelarię Jara, Drapała & Partners sp.k.
DOI: 10.32027/MOP.21.18.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2021
Liczba tekstów: 4831