Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, bez wskazania końcowego terminu naliczenia kary umownej lub jej maksymalnej wysokości

- glosa

Oskar Radliński
Autor jest aplikantem II roku aplikacji adwokackiej (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie). Glosa zajęła I miejsce w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla aplikantów adwokackich i radcowskich: „Spory budowlane w orzecznictwie SN” organizowanego przez Kancelarię JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.
DOI: 10.32027/MOP.22.12.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078