Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, bez wskazania końcowego terminu naliczenia kary umownej lub jej maksymalnej wysokości

- glosa

Antoni Żukowski ORCID: 0000-0003-3866-4753
Autor jest aplikantem adwokackim III roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz prawnikiem wewnętrznym w spółce z sektora budowlanego. Glosa zajęła II miejsce w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla aplikantów adwokackich i radcowskich: „Spory budowlane w orzecznictwie SN” organizowanego przez Kancelarię JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.
DOI: 10.32027/MOP.22.13.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974