Dopuszczalność uchylenia się przez wspólnika spółki handlowej od skutków oświadczenia woli złożonego tej spółce

- glosa

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 4458