Dopuszczalność potrącenia

Uchwała SN z 23.1.2007 r., III CZP 125/06

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 15/2019
Liczba tekstów: 4528