Dopuszczalność pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu cechu

Paweł Ochmann ORCID: 0000-0001-6932-3367
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
DOI: 10.32027/MOP.21.24.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941