Dopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych dotyczących pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego

dr Jarosław R. Antoniuk
Autor jest adiunktem w Katedrze Zarządzania i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, sędzią orzekającym w Sądzie Okręgowym w Katowicach.
DOI: 10.32027/MOP.21.5.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2021
Liczba tekstów: 4790