Dopuszczalność apelacji od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o wpis w księdze wieczystej wydanego przez asesora sądowego w sądzie rejonowym

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2019
Liczba tekstów: 4559