Dokumenty wykazujące umocowanie organu osoby prawnej a odrzucenie sprzeciwu

Uchwała SN z 17.1.2008 r., III CZP 126/07

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 4602