Dokonywanie czynności procesowych przez podmioty zagraniczne inne niż osoby fizyczne w postępowaniu cywilnym przed sądem polskim

dr Bartosz Trocha
Autor jest radcą prawnym (OIRP w Łodzi), autorem publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego i współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego pod red. prof. J. Jankowskiego
DOI: 10.32027/MOP.23.3.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070