Decyzja administracyjna wydana w formie dokumentu elektronicznego jako podstawa wpisu do księgi wieczystej

dr hab. Przemysław Wołowski
Autor jest starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa
DOI: 10.32027/MOP.22.6.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941