Czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela – legitymacja bierna osoby trzeciej

Uchwała SN z 24.2.2011 r., III CZP 132/10

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974