Czy skarga nadzwyczajna jest środkiem prawnym (remedium iuris) w rozumieniu art. 4241 § 1 KPC?

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 4644