Czas opóźnienia lotu relewantny dla nabycia prawa do odszkodowania, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 261/2004

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 4619