Charakter zażalenia na postanowienie sądu I instancji po nowelizacji KPC

dr hab. Marcin Dziurda
Autor jest adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego; ORCID: 0000-0003-2896-818X.
DOI: 10.32027/MOP.21.11.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2021
Liczba tekstów: 4805