Charakter prawny uchwały o udzieleniu absolutorium oraz jej skutki prawne dla członka zarządu spółki z o.o.

- glosa

prof. ucz. dr hab. Edyta Hadrowicz
Autorka jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem uczelni i wykładowcą akademickim oraz radcą prawnym, jest autorką ponad 110 publikacji naukowych; ORCID: 0000-0003-4209-7296.
DOI: 10.32027/MOP.21.15.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820