Brak przerwania biegu przedawnienia roszczenia przez złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Omówienie wybranych przypadków

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 15/2019
Liczba tekstów: 4528