Bonifikata jako szczególny przywilej związany z nabyciem lokalu mieszkalnego oraz rodzaj swoistej „sankcji” ograniczającej właścicielskie ius disponendi – cz. II

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772