Błąd perspektywy czasu a odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu za podjęte decyzje

dr hab. Dominika Wajda
Autorka jest radcą prawnym, adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ORCID: 0000-003-0540-818X.
Paweł Tymczyszyn
Autor jest radcą prawnym.
DOI: 10.32027/MOP.21.20.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850