Bezpodstawne wzbogacenie – małżonek podatnika

Wyrok SN z 7.3.2013 r., IV CSK 442/12

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772