Bezpieczeństwo imprez niemających charakteru masowych oraz narażenie na niebezpieczeństwo. Nieodpłatne przyjęcie obowiązków gwaranta

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727