Artykuł 4462 KC jako podstawa zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną naruszeniem więzi rodzinnej spowodowanym ciężkim i trwałym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia najbliższego członka rodziny

dr. hab. Radosław Strugała ORCID: 0000-0001-5770-770X
Autor jest pracownikiem Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr; ORCID: 0000-0001-5770-770X.
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.21.21.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850