JPU_ZUS – reforma administracyjna ubezpieczeń społecznych

dr Antoni Kolek
Autor jest Prezesem Instytutu Emerytalnego, wykładowcą Społecznej Akademii Nauk; ORCID: 0000-0003-3315-1609.
Oskar Sobolewski
Autor jest ekspertem w Instytucie Emerytalnym, prawnikiem w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, założycielem Debaty Emerytalnej; ORCID: 0000-0003-3735-0891.
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOP.21.18.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2021
Liczba tekstów: 4831