Podejmowanie uchwał przez organy spółdzielni przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji na odległość

dr Mateusz Żaba
Autor jest adiunktem i członkiem Zespołu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; ORCID: 0000000236366456.
DOI: 10.32027/MOP.21.18.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2021
Liczba tekstów: 4831